Wonen

Het huis aanpassen 
Beugels in het toilet en badkamer, een hoger toilet, een douchestoeltje… dit soort hulpmiddelen moet je zelf kopen. Misschien moet je deuren verbreden of drempels weghalen, zodat er een rolstoel of rollator kan rijden. Heb je een grotere aanpassing nodig, bijvoorbeeld een traplift of een tillift? Dan kan de afdeling WMO van de gemeente je hierbij begeleiden.

Een extra huisje in de tuin
In de afgelopen jaren is de Mantelzorgwoning steeds populairder geworden. Dat is een extra huisje, in de tuin of aan je eigen huis vast, waar de verzorgde of de mantelzorger kan wonen. Sinds 1 november 2014 is er geen bouwvergunning meer nodig voor een mantelzorgwoning. Wel moet je aan de regels van het Bouwbesluit voldoen. Dat zijn regels rondom veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Meer informatie vind je op www.omgevingsloket.nl.

Of toch verhuizen?
Waar vind je een geschikte woning? Kun je elke woning huren met je inkomen? De gemeente Utrecht heeft de website Utrecht voor later gemaakt, waarop allerlei informatie staat over woonmogelijkheden als je ouder wordt of minder goed ter been bent. 

Voorrang bij (mantel)zorg
In Utrecht zijn te weinig huurwoningen. Daardoor kan het lastig zijn om snel een ander huis te vinden. Er zijn mogelijkheden om urgentie (voorrang) te krijgen omdat je mantelzorger bent. Op de website Urgentiewijzer kun je zelf nagaan hoeveel kans jijzelf of je verzorgde maakt op voorrang bij de toewijzing van huurwoningen.

Je aanvraag wordt altijd getoetst bij Het Vierde Huis, dus je weet van tevoren niet zeker of je voorrang krijgt. Dit zijn de voorwaarden: 

  • Je staat ingeschreven bij Woningnet regio Utrecht. 
  • Jullie belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 46.263. 
  • Je kunt zelf niet binnen zes maanden voor passende woonruimte zorgen. 
  • Je bent mantelzorger of ontvangt mantelzorg en je hebt nooit eerder urgentie voor de mantelzorgsituatie gekregen. 
  • Er is een Wmo-advies voor zorg en de Wmo-consulent heeft bekeken of het verlenen van mantelzorg de oplossing is voor het woonprobleem. 
  • Je woont in een zelfstandige woning. 
  • De verzorgde heeft minimaal 8 uur per week mantelzorg nodig, verdeeld over 4 dagen per week. 
  • Naar verwachting is er enkele jaren mantelzorg nodig.
  • Er is geen sprake van huurschulden of woonoverlast. 
  • Je woont nu meer dan 5 kilometer bij de mantelzorgontvanger vandaan. Na de verhuizing met urgentie wordt die afstand kleiner dan 5 kilometer.

 

Financiële gevolgen van wonen bij je verzorgde:

Gevolgen voor het inkomen
Wie samenwoont, bespaart kosten op het huishouden. Dat is de gedachte achter de kostendelersnorm: een korting op uitkeringen aan mensen die samenwonen. Is het eerlijk om deze korting ook toe te passen bij mantelzorgers die bij hun verzorgde gaan wonen om beter voor hem of haar te kunnen zorgen? Nee, vonden de tegenstanders, die deze korting betitelden als mantelzorgboete.

Uiteindelijk heeft het parlement de volgende regeling vastgesteld: mensen die een AOW-uitkering hebben, worden niet gekort als zij gaan samenwonen vanwege mantelzorgtaken. Mensen met andere uitkeringen (bijstand, Anw-nabestaandenuitkering, AIO-aanvulling, IOAW- en IOAZ-uitkering) worden wel gekort als zij gaan samenwonen, ook als zij dat doen vanwege mantelzorgtaken.

Wil je gaan samenwonen vanwege mantelzorgtaken en heeft één van jullie (of allebei) een uitkering? Vraag dan van tevoren na bij de uitkeringsinstantie (Sociale verzekeringsbank, gemeente, UWV) elke gevolgen dat heeft voor jullie financiële situatie.

 
Gevolgen voor de belasting
Huurtoeslag: op basis van het gezamenlijke inkomen, het gezamenlijke vermogen en de hoogte van de huur bepaalt de Belastingdienst of je huurtoeslag krijgt. Daarbij maakt het niet uit of je samenwoont vanwege mantelzorgtaken of om andere redenen.

Zorgtoeslag: op basis van jullie (gezamenlijke) inkomen bepaalt de Belastingdienst of je recht hebt op zorgtoeslag. Daarbij maakt het niet uit of jullie toeslagpartners zijn vanwege mantelzorgtaken of om een andere reden.

Vrijstelling van huurverhoging
Als je met een hoger inkomen in een sociale huurwoning woont, dan krijg je sinds 2013 extra huurverhoging. Zo word je gestimuleerd om een huis te gaan kopen en komt je huis vrij voor iemand die dat nodig heeft. Woon je samen met iemand die chronisch ziek is of een beperking heeft, dan kun je vrijstelling van die huurverhoging krijgen. Immers, in jullie situatie kun je niet zo gemakkelijk een geschikt huis kopen. Overigens zijn de voorwaarden best streng; zo moet een bewoner 1 jaar lang minimaal 10 uur per week thuis verpleging krijgen. Voor meer informatie kun je terecht bij uw verhuurder.

Aftrek van zorgkosten:
Heb je extra kosten door de zorg voor je ouders? Dan kun je die mogelijk aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarden van de Belastingdienst bieden weinig ruimte voor mantelzorgers die geen fiscale partner zijn van hun verzorgde. De verzorgde moet zo weinig inkomen hebben dat hij/zij de zorgkosten niet zelf kan betalen. Ook moet de verzorgde (broer, zus, ouders) zoveel verzorging nodig hebben dat hij/zij in aanmerking zou kunnen komen voor betaalde zorg of opname.

Gevolgen na overlijden
Erfbelasting: Als je geld erft, dan moet je daar belasting over betalen. Vroeger konden mantelzorgers daar onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van krijgen. Deze vrijstelling is afgeschaft in 2015. Je moet dus gewoon erfbelasting betalen, ook als je mantelzorger bent geweest.

Woon je als mantelzorger met je verzorgde samen in een huurwoning? En ben je niet getrouwd of geregistreerd partners? Zorg dan dat jouw naam ook in het huurcontract komt te staan. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je zes maanden na overlijden of opname het huis moet verlaten.

De mantelzorgwoning
In de afgelopen jaren is de Mantelzorgwoning steeds populairder geworden. Dat is een extra huisje, in de tuin of aan je eigen huis vast, waar de verzorgde of de mantelzorger kan wonen. Sinds 1 november 2014 is er geen bouwvergunning meer nodig voor een mantelzorgwoning. Wel moet je aan de regels van het Bouwbesluit voldoen, dat zijn regels rondom veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Meer informatie vind je op www.omgevingsloket.nl.

Houd het gezellig
Bij elkaar in huis gaan wonen om makkelijker en vaker mantelzorg te verrichten heeft voor- en nadelen voor de sfeer in huis. Als ouders en kinderen heb je een bepaalde rolverdeling in het gezin, die vanuit de jeugd zo is gegroeid. Je neemt ook de gewoontes uit je eigen huishouden mee naar dat van degene bij wie je gaat wonen. In het dagelijks leven ga je meer met elkaar delen. Gezelligheid, maar soms ook irritaties. Ook kan het lastig zijn om grenzen te stellen, doordat de gezondheid van de verzorgde achteruit gaat en de zorgtaken steeds een beetje zwaarder worden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord