Gelukkig zijn er veel instanties die je kunnen helpen. Met welke zorgverleners heb je te maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat het contact zo goed mogelijk verloopt? En wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Buurtteams
Het buurtteam is dé plek waar je in je eigen wijk terecht kunt met vragen. Utrecht kent 18 buurtteams, verdeeld over alle wijken van de stad. Op www.buurtteamsutrecht.nl zie je welk buurtteam aan jouw adres is gekoppeld. Meestal werkt het buurtteam vanuit een buurthuis. Je kunt er gewoon binnenlopen.

Tips voor een goede samenwerking
Hulpverleners en instanties zijn er om je te helpen, maar misschien heb je soms het gevoel dat je aan het vechten bent. Misschien ben je onzeker in het contact met de huisarts, de praktijkondersteuner huisarts (POH), de medisch specialist of het buurtteam. Doe ik het wel goed? Hieronder een aantal tips om de samenwerking met zorgverleners goed te laten verlopen.

Bereid je goed voor
Praat thuis alvast over de vragen die je hebt en schrijf ze op. Maak je je ergens zorgen over, begin je zin dan met ‘Ik maak me zorgen’. Zo neem je jezelf serieus en neemt de ander jou serieus. Mogelijk heb je andere vragen dan degene voor wie je zorgt. Jouw vragen zijn net zo belangrijk. Regel eventueel je eigen (telefonische) afspraak bij huisarts, specialist of andere zorgverlener.
         
Neem iemand mee naar een afspraak
Twee mensen weten meer dan één. Ook voel je je vaak gesteund wanneer je met z’n tweeën in gesprek gaat. Bijkomende voordelen: je kunt de vragen onderling verdelen, de ander kan je helpen je vragen en/of zorgen duidelijk te verwoorden. Achteraf kun je samen napraten en je gevoelens delen: Heb ik het goed begrepen? Is dit echt wat er gezegd werd? Is het nodig om een bepaald punt nog een keer te bespreken?

Zorg voor duidelijke communicatie
Een belangrijke voorwaarde voor goede, bij jou passende hulpverlening is duidelijke communicatie tussen jou als mantelzorger en een zorgverlener of een instantie. Wees je bewust van je wensen en je grenzen als mantelzorger. Wees eerlijk hierover tegen jezelf. Wat wil je per sé niet (meer) of wat kun je helaas niet (meer) doen? Hiervoor is het dus nodig dat er een oplossing komt. Stel: je hebt jarenlang thuis voor je partner gezorgd. Vanwege zijn /haar ziekte spookt hij / zij vaak ‘s nachts door het huis. Je slaapt erg slecht en voelt dat je dit niet (lang) meer volhoudt. Trek aan de bel bij je huisarts of buurtteam.

Privacy wetgeving
‘Daar kunnen we helaas geen mededelingen over doen’. Hoor jij dat ook wel eens bij instanties? Het is goed te weten dat de privacy wetgeving niet altijd toestaat dat er informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende instanties en zorgverleners. Wanneer je niet of onvoldoende te woord gestaan wordt, dan kan het helpen te weten dat deze wet hiervan de oorzaak kan zijn.

Klantondersteuning, klachten en conflicten

Het komt voor dat je niet de hulp krijgt waarop je recht hebt. Het kan zijn dat ergens iets is misgegaan. Of misschien heb je gewoon behoefte aan een extra paar ogen die met je meekijken in het contact met zorgverleners en instanties. Daar is in Utrecht het een en ander voor geregeld. Ook hebben veel organisaties cliëntenraden die opkomen voor het belang van zorggebruikers en mantelzorgers.

Klantondersteuning
Krijg je hulp van het buurtteam, of andere ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? De onafhankelijke Klantondersteuner kijkt mee of het proces goed verloopt en kan je helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Heb je te maken met zorginstanties, dan kun je voor hulp en advies terecht bij het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang.

Bezwaar maken
Ben je het niet eens met een beschikking, bijvoorbeeld over de hoeveel hulp die je krijgt via de gemeente? Dan maak je bezwaar bij de gemeente Utrecht. Meer informatie vind je op www.utrecht.nl/bezwaar.  Gaat het over hulp op basis van de Wet Langdurige Zorg, dan maak je bezwaar bij het CIZ.

Een klacht indienen
Een klacht dien je in als bijvoorbeeld vindt dat een instantie je niet goed te woord heeft gestaan, een medewerker zich onbehoorlijk heeft gedragen of als een hulpmiddel gebreken vertoont. De klacht dien je in bij de instantie waarover je niet tevreden bent.

Via de volgende links kom je direct bij meer informatie over

Ben je niet tevreden met de manier waarop de gemeente je klacht behandelt? Vraag dan hulp aan de Nationale Ombudsman. Bij vragen over kinderrechten kan de Kinderombudsman je helpen.


Meedenken over beleid
Heb je ideeën over hoe de zorg beter kan? Steeds meer organisaties hebben een cliëntenraad, die het beleid beoordeelt door de ogen van clienten. Ook kun je met je ideeën terecht bij de Cliëntenraad WMO van de gemeente Utrecht. Die adviseert de gemeente bij het maken van beleid over Wmo voorzieningen en de uitvoering daarvan.


Onleesbare brief gehad?

Instanties schrijven vaak moeilijke brieven. De gemeente Utrecht wil dat graag anders doen. Heb je van de gemeente een brief, nieuwsbrief of wijkbericht gekregen met moeilijke woorden of onbegrijpelijke zinnen?  Stuur de brief op, dan kan de gemeente het taalgebruik verbeteren.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord