Jouw rol als mantelzorger
In de meeste gevallen verandert je rol als mantelzorger, maar blijf je zorgtaken doen. De meeste zorginstellingen bieden de meest noodzakelijke basiszorg. In de ideale situatie is er een goede samenwerking tussen de zorgvrager, zorginstelling en de mantelzorger. In het begin zal niet voor iedereen duidelijk zijn wat er nou wordt verwacht van jou en wat jij kan verwachten van de instelling.

Blijf hierover in gesprek: zo voorkom je dat misverstanden uit de hand lopen en de relatie tussen jou en de instelling verslechtert. Op de website van MantelzorgNL vind je 8 handige tips voor het samenwerken met zorgverleners in instellingen.

Zorgplanbespreking en samenwerking
Op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) overleggen instelling en cliënt samen over de invulling van de zorg. Zij leggen dit vast in het Zorgplan. Als mantelzorger kun je deelnemen aan die zorgplanbespreking. Zo wordt jouw rol en jouw belang ook meegenomen in het plan. Er is meestal ook een eerst verzorgende (EV'er) bij betrokken. Wanneer het zover is om een zorgplan op te stellen, zorg er dan vooral voor dat je er zelf ook bij bent en stel ook gerust de vragen die je hebt.

Financiële gevolgen
Een ritje naar het ziekenhuis of een zorginstelling is niet gratis. Reiskosten kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij de belastingaangifte, onder specifieke zorgkosten. Ook kun jij of je verzorgde met de Regiotaxi naar het ziekenhuis. Houd er wel rekening me dat de rit wat langer kan duren als meerdere klanten worden gecombineerd. Er zijn vaak klachten over de traagheid van de regiotaxi.

Degene voor wie je zorgt, moet vaak een eigen bijdrage betalen. Die is afhankelijk van het inkomen en wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van MantelzorgNL vind je een bondige uitleg over de eigen bijdrage.

Wat moet je regelen bij opname?
Er zijn veel praktische dingen om te regelen. Ook is heel belangrijk om te bedenken wat de medewerkers van de instellingen moeten weten om de zorg goed over te nemen. Belangenverenging MantelzorgNL heeft hier een uitgebreide checklist Overdragen van zorg voor gemaakt.

Voorbereiding

 • Bijtijds oriënteren
 • Passende opvang ¬zoeken
 • Indicatie regelen
 • Kosten berekenen

Rond de verhuizing

 • Aansluitingen regelen (tv, telefoon, internet)
 • Nieuwe woonplek inrichten
 • Extra kleding kopen
 • Medicijngebruik doorgeven
 • Eventueel dieet bespreken
 • Eventueel volmacht regelen
 • Zorgleefplan maken (hier staan de afspraken met de instelling in)

(Adres)wijziging sturen naar:

 • Familie en vrienden
 • Gemeente
 • Belastingdienst (voor toeslagen)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Huisarts
 • Eventuele specialisten
 • Tandarts
 • Pensioenfondsen
 • (Zorg)verzekeringen
 • Bank
 • Notaris
 • Dagbladen, tijdschriften

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord